Search form

Hébreux 11:37

37aè é rhaxè bör̂i i pèyaa, mâ é yirher̂e-r̂é vè kaar̂u i kir̂i, mâ é waa yeyèè yè-r̂é mâ é yö vè mii-r̂é i o taua, mâ cér̂é vâr̂â vi bwir̂i, na cér̂é cur̂i rö kâr̂â mutô mâ nani, cér̂é rhauadè kwéyë mâ bwêêpë mâ é waa vè yaané-r̂é,

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index