Search form

Hébreux 11:38

38cér̂é ré paxa da pâr̂i-r̂é na bwêê jë, aè cér̂é vâr̂â vi bwir̂i rö pâr̂â bwêê dè mâ pâr̂â gwêêwè mâ pâr̂â mwâér̂é, mâ pâr̂â ka vi miir̂inyô rö-a bwêê jë.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index