Search form

Hébreux 11:6

6Aè nè yè yèri tâ néwèi, nè bör̂i dö tâ cérè na ké yè e yè Bâô, wè na e na kâmö ré vi vè ubwa yè Bâô cè ki tâ néwèi, êr̂ê, dè ce rö, mâ dè ce ré dè nââ pè yadii yè pâr̂â kâmö ré vi mèyè-è vè mör̂ö.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index