Search form

Hébreux 12:1

Bâô Pevaa Xé-Ré

1Tö ökâré cér̂é tömâ pwânûr̂i-ré na pâr̂â kâmö pa ye vè avâr̂i pa pôr̂ô yéyé, na bör̂i e na ki gèré kâyâi virai bar̂ee pâr̂â yerii wânii, mâ nô ka yaané ré pè rhèwir̂i-ré, aè gèré yè vi rhâmâ mâ pè mör̂ö-ré rö-i ké vi kwa rö némèè-ré,

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index