Search form

Hébreux 12:11

11Wè cér̂é da ûr̂û pè vi or̂o; aè pè vi nénââwêr̂ê na pâr̂â vi aʼpâgür̂ü wânii; aè tèi nédèè, na bör̂i tö vèa na pwêê ka e né târi rö pwar̂a-r̂é é pâgür̂ü-r̂é.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index