Search form

Hébreux 13:17

17Pwêr̂êwaa na gëve pâr̂â kâmö ré vi târ̂î-ve, wè cér̂é tâ rhî wa pâr̂â ko-ve, ûr̂û ké yè nêr̂ê-r̂é na ké yè êr̂ê vèa yè Bâô pâr̂â nô ka yaané xe-ve. Tâ nôô yè-r̂é cè ké-r̂é waa nêr̂ê-r̂é xar̂a vi or̂o, aè nè da xar̂a bwêêpë, wè nè da wii na pè kwê ka e yè-ve na ki yè ûr̂û-ré.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index