Search form

Hébreux 13:21

21Na e na Bâô cè ki mâ pugèwè-ve vè târi rö-i pâr̂â nêr̂ê ka e, cè ki mâ waa rhî vè e xi-e, mâ yexèvè rö pwéé-ré ö kââ-ré ka pè vi or̂o-é rö-i Ièsu Kérisö. Na e na ki tö pwar̂a Kérisö na rhîrhér̂é waavi aau. Amen.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index