Search form

Hébreux 13:9

9Koa yè pè xe-ve vi bwir̂i na pâr̂â vi aʼpâgür̂ü ka pôr̂ô mâ ka pi vi dèxâ vidù na nô-né. Wè na e na ki tömâ vè mör̂ö na wêê nénââ xè-i vi méar̂i vi bwir̂i, na da xè-i pâr̂â êê ara ka yèri âwâné i pâr̂â kâmö ré vi wa pâr̂â kââ-ré.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index