Search form

Hébreux 2:9

9Aè gèré tö rhûû Ièsu, wè é wê pè yar̂i-e, rèi dèxâ, rö é ria né pâr̂â angéla, é bör̂i pè bar̂i-e taadè i rhîrhér̂é mâ vi pè kau xè-i ké wê pèii xi-e rö-i bwêêpë, cè ki köiwaa pèii vè ké-ré pâr̂â kâmö wânii xè-i vi méar̂i vi bwir̂i i Bâô.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index