Search form

Hébreux 3:17

17Aè wîr̂î-r̂é na pâr̂â kâmö ré na yéé na wêê nénââ i Bâô xè xé-r̂é rèi pâr̂â nédö ka tâwarè kaar̂u kâmö? Na wêr̂êi, na da cér̂é mâʼ, paxa yaané ré wê tö-i bwir̂i na kar̂ö-r̂é ka wê mé rö bwêê dè.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index