Search form

Hébreux 3:6

6aè dè Kérisö rö ré vi winô rö wêê mwâ xi-e, na ûr̂û o i Bâô; aè dè gèré rö wêê mwâ-ré, aè gèré yè tuwir̂i tuxâgür̂ü kwéyë rua rö léé tâ néwèi xé-ré ka mör̂ö mâ kaa vi târ̂î xé-ré.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index