Search form

Hébreux 4:2

2Wè é wê cowa vi vaa i yè-vé pâr̂â vi rherhî ka e ûr̂û-ré; aè na yèri pè kwê yè-r̂é nô ré cér̂é pwêr̂ê xè-i ké da vi rhöwöwir̂i-r̂é xè-i tâ néwèi vèr̂i pâr̂â kâmö ré cér̂é pwêr̂ê.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index