Search form

Hébreux 5:1

1Wè pâr̂â kâmö pa nâânévâ ka vi kwéjî ré é pâbir̂i-r̂é rai pâr̂â kâmö, wè é pè tömâ-r̂é vè ki pâr̂â kâmö rö pâr̂â nêr̂ê Bâô, cè ké-r̂é vi nâânévâ i pâr̂â kwââvâr̂â, mâ vi ye êê pwaér̂ö né nô ka yaané.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index