Search form

Hébreux 5:5

5Na ûr̂û Kérisö, wè na da dö pè kau-é na ce cè ki mâ pugèwè-è vè kâmö ka nâânévâ ka vi kwéjî, aè na dè êr̂ê yè-è na ce ré pè aʼ-è, êr̂ê:

«Gèi rö O xi-nya

Ré gö ër̂i rèi kâ nédaa xina!»

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index