Search form

Hébreux 5:7

7Aè tèi pâr̂â nédaa ré na mö ké tö kar̂ö na ce, wè na pwaér̂ö mâ bëia mâ tââ vè mör̂ö mâ na jö na duö pwêê rhëë yè ce ré tâwai ké yè pè mör̂u-é rai pèii, é bör̂i pwêr̂ê-ê xè-i ké tâ nôô xi-e yè Bâô xi-e.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index