Search form

Hébreux 6:10

10wè na da vi câwâ rö-i ka téé na Bâô, cè ki mâ tâ nénui na ce pâr̂â nêr̂ê-ve mâ vi méar̂i ré gëve êr̂ê vèa pè pè kau néé-é rö ka waa xe-ve kâmö yar̂i yawi mâ xina i pâi pa vi rheewaa-r̂é.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index