Search form

Hébreux 6:18

18cè ki wii yè-ré na mwâ gu, pè mör̂ö-ré vè mör̂ö xè-i kaar̂u kââ ka é da tâwai yè pè gë, wè na da tâwai-ve rö-i na Bâô, cè gèré tuwir̂i tuxâgür̂ü ka vi târ̂î ka e ré é nââ rö némèè-ré.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index