Search form

Hébreux 6:20

20rö ökâré na vi ru rö-i na Ièsu, ö ce ré cîî wêyê baayê vè ké-ré, é pugèwè-è vè kâmö ka nâânévâ ka vi kwéjî kwéyë rua waavi, na ûr̂û ké waa i Mélékisédék.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index