Search form

Hébreux 6:6

6pâr̂â kâmö-ré, na ké-r̂é bèi tëë, wè é yè da tâwai yè navui-r̂é tëë cè ké-r̂é vipââr̂i, wè cér̂é pè cevè rö xé-r̂é O i Bâô, mâ pè köö-è rö ka tö vèa.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index