Search form

Hébreux 7:11

11Tö ökâré é yè dö târ̂î kwéyë röi nêr̂ê pâi xè Lévi, wè cur̂u vi béé na waa ar̂ii xé-r̂é mâ mââyöö yè ba, bör̂i cè-yé tëë na ké yè pwa i dèxâ kâmö ka nâânévâ rö-i ké waa i Mélékisédék, aè é da êr̂ê rö-i ké waa i Arona?

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index