Search form

Hébreux 7:13

13Wè ö kâmö ré é êr̂ê xè xi-e pâr̂â kââ-ré, wè na béé na ce dèxâ névâ ka yèri kâmö ka mi xè-i mâ ka tö vi tömâ rö kavèè kaa yâmar̂a;

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index