Search form

Hébreux 7:21

21wè é wê pè tömâ pâi xè Lévi vè kâmö pa waa nêr̂ê né nâânévâ, aè na yèri vi kîbô. Aè é pè tömâ xar̂a vi kîbô ö kâmö ré é êr̂ê yè-è êr̂ê:

«Nè yè kîbô na Ör̂ökau

Mâ nè yè da vipââr̂i xè-i, êr̂ê,

Gèi rö kâmö ka nâânévâ kwéyë rua waavi.»

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index