Search form

Hébreux 7:27

27aè na da dö kââ yè-è tèi pâr̂â nédaa ké yè waa ûr̂û pâr̂â kâmö pa nâânévâ pa vi kwéjî, wè cér̂é yè vi ye êê pwaér̂ö baayê, tâ néxâi pâr̂â nô ka yaané xé-r̂é, aè cér̂é yè waa rhaadè tâ néxâi yaané i pâr̂â kâmö, aè na rhaaxâ rö na ké waa nô ré xi-e tö ka nââ-ê vè êê pwaér̂ö.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index