Search form

Hébreux 7:5

5Aè pâr̂â mör̂u pâr̂â kâmö ré cér̂é waa nêr̂ê né vi nâânévâ, wè na wii na mââyöö yè-r̂é né ké yè pè pè pârör̂ö pâr̂â kââ rai pâr̂â kâmö, wè pâr̂â pâ kaavèâi-r̂é paxa rhau mör̂u Abérahama.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index