Search form

Hébreux 8:9

9Na da ûr̂û vi kîbô ré gö waa gèvé pâ pevaa xé-r̂é

Tèi ö nédaa ré gö tuwir̂i néxar̂a â-r̂é mâ yörhèè-r̂é mi xè névâ xè Aigupito;

Xè-i ké da tömâ vè mör̂ö xé-r̂é rö-i vi kîbô xi-nya,

Gö bör̂i wê kâyâi virai-r̂é, na êr̂ê na Ör̂ökau.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index