Search form

Hébreux 9:13

13Wè nè yè tâwai na war̂a i pâr̂â nani mâ pâr̂â pôr̂ômökau mâ dè bwâr̂âwê bwè, ré é rhùr̂ùù rö bwêêwé pâr̂â kâmö pa yaané, nè yè tâwai yè rheewaa mâ waa vè e tëë kar̂ö-r̂é,

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index