Search form

Hébreux 9:14

14ëi, nè yè bör̂i dö vi kwéjî aau na war̂a i Kérisö ré na dè vi nââ-ê vè pè nâânévâ ka dö korhî yè Bâô, rö-i ko ka dè bâ tö yawi, cè ki mâ waa vè e vi rhîâgür̂ü xé-ré rai pâr̂â nêr̂ê ré é pèii xè-i, mâ cè ki gèré waa nêr̂ê yè Bâô ka mör̂u.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index