Search form

Hébreux 9:15

15Wè tö ökâré ce rö kâmö ré bëia vè ké-ré, rö-i vi kîbô ka mö ké döwöö cè ké-r̂é vi na pâr̂â kâmö ré é aʼyè-r̂é na ka cëi ka êr̂ê baayê, ökâré vi ye nôâ ka yè da tâwai yèri, wè na wii na pèii mé ré wê waa pè urhii pâr̂â ka tar̂a kwéjîr̂i tö é vè ria né vi kîbô ka baayê.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index