Search form

Hébreux 9:23

Ké Yâmar̂a I Kérisö Wè Pè Cöö Virai Pâr̂â Yaané

23Tö ökâré na wê pâr̂i na ké yè waa e ka pè vi cir̂i pâr̂â kââ rö rua nékö xè-i pâr̂â kââ-ré, na bör̂i pâr̂i na ké yè waa e pâr̂â kââ rö rua nékö xè-i pâr̂â pè nâânévâ ka vi kwéjî rai ö kââ-ré.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index