Search form

Hébreux 9:4

4Wè na tö-i na kavèè mwââ kêmör̂u mwâné mii mâ mwâ vi kîbô ré é karui xè-i mwâné mii, aè na tö léwé na kë mwâné mii ka wii na mana rö léwé-é, mâ mèèjö i Arona ré na bô na bûr̂û-é mâ duö kavèè vi kîbô.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index