Search form

Jacques 1:12

Pâr̂â Waawaa Mâ Pâr̂â Yeyèè

12Na kau mâmâ na ko kâmö ré pè mör̂ö-è rai yeyèè. Wè é yè wê cowa waa yeyèè yè-è, nè mâ' cëi na ce bwaar̂a kör̂öna né mör̂u ré na êr̂ê baayê ma' na Ör̂ökau yè pâr̂â kâmö ré tâ néwèi-e.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index