Search form

Jacques 3:2

2Wè gèré rhau dùxè-ré rö-i pâr̂â kââ ka pôr̂ô yéyé. Nè yè da dùxè na kâmö rö-i nô, ëi, na târi na kâmö-ré, wè na tâwai ké yè tuwir̂i kar̂ö-è.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index