Search form

Jean 1:19

Na Ye Vè Avâr̂i Na Ioané Batiyi

Mat 3.1-12; Mar 1.1-8; Luk 3.1-18

19Ökââ pè ye vè avâr̂i i Ioané, na cér̂é mö ké nôâ pâi pa nâânévâ mâ pâi xè Lévi mi xè Iérusalèm na pâi xè Juda, cè ké-r̂é vi na ka ërëwaa-è, êr̂ê: «Gèi wîr̂î?»

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index