Search form

Jean 11:38

Na Wê Mör̂u Tëë Na Lazar

38Na bör̂i vi yipwâr̂âni tëë na Ièsu rö pwéé-é, mâ vi na kaa vi uyû, wè, dèxâ mwâér̂é ka é puwîî mèö-è i pèyaa.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index