Search form

Jean 11:54

54Tèi ökâré, wè na da vi vèai tëë na Ièsu rö némèè pâi xè Juda; aè na vi na ce na dèxâ névâ ka tö kaxoo, ka tö vè ubwa yè bwêê dè né névâ ré néé-é na Éféraima; na bör̂i tö cér̂é pâr̂â pâi pa pâgür̂ü xi-e rö-i.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index