Search form

Jean 11:57

57Aè pâi pa winô i pâi pa nâânévâ mâ pâr̂â farésaiö, wè, cér̂é pè tömâ dèxâ mââyöö, êr̂ê nè yè wii na rha kâmö ka yè tö rhûû ö kââ-ré nè tö-i na Ièsu, na e na ki êr̂ê vèa-è, cê ké-r̂é vi na ka tuwir̂i-e rö-i.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index