Search form

Jean 12:1

Na Ôâ Duö Köwi Ièsu Xè Ria Na Maria I Rhëë Ka Borhêê

Mat 26.6-13; Mar 14.3-9

1Na bör̂i vi na Bétani na Ièsu, na na mö kanii na ma rhaaxâ na pâr̂â nédaa ré nè yè waa Paséka rèi, aè ökâré Lazar, dèxâ kâmö ré wê mé xiréé, wè na wê mör̂u tëë xè ka mé xi-e mâ'.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index