Search form

Jean 13:1

Na Gââ Pâr̂â Néxar̂a â Xè Ria I Pâi Pa Pâgür̂ü Xi-E Na Ièsu

1É da tö waa bwêê né Paséka, aè na wê tâwai na Ièsu, êr̂ê, na wê pwa na nédaa né ké yè wê vi xi-e xè-a bwêê jë na pwar̂a Pevaa xi-e, aè na wê dö méar̂i yawi pâr̂â pâ kâmö xi-e pa tö-a bwêê jë, mâ bâ waa pètâbâ vi méar̂i xi-e yè-r̂é kwéyë rö léé.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index