Search form

Jean 17:11

11Aè xina, wè gö da tö-a tëë bwêê jë, aè dè cér̂é rö ré yè cuè rö-a bwêê jë, aè, gö yè wê vi wa-i. Pevaa ka ar̂ii, na e na gè târ̂î-r̂é rö-i néé-i, néé ré gè nââ yè-nya, cè ké-r̂é rhaaxâ ûr̂û ru.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index