Search form

Jean 17:23

23Wè gö tö xé-r̂é, mâ gèi wè gè tö xi-nya, cè ké-r̂é dö rhaaxâ rö, cè ki wê tâwai na bwêê jë, êr̂ê, gè tùr̂ùwaa-nya, mâ méar̂i-r̂é, na ûr̂û ké méar̂i-nya xi-i.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index