Search form

Jean 18:1

Ké Tuwir̂i Ièsu

Mat 26.36-54; Mar 14.32-50; Luk 22.39-51

1Na wê êr̂ê röi pâr̂â nô ré na Ièsu, cér̂é bör̂i tawarher̂e nérhexa rö Kédéro, cér̂é vèâ pâr̂â pâi pa pâgür̂ü xi-e, mâ vi ru rö dèxâ döwö nékêê ka tö-i, cér̂é pâr̂â pâi pa pâgür̂ü xi-e bar̂ee.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index