Search form

Jean 18:12

É Yörhèè Ièsu Yè Hanna

Mat 26.57-68; Mar 14.53-65; Luk 22.63-71

12Cér̂é bör̂i tuwir̂i Ièsu na pâr̂â paa, mâ pâi pâ kâmö yar̂i i pâi xè Juda, mâ pöi-e.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index