Search form

Jean 18:16

16Aè na tömâ rö bwêê wêyê na Pètèru. Na bör̂i vi rua tëë na wi ka pâgür̂ü-ré na tâwai-e na kâmö ka vi winô i pâi pa nâânévâ, mâ êr̂ê yè bwè-ré vi târ̂î mèö mwâ cè ki mâ aʼyè Pètèru na mwâ.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index