Search form

Jean 18:19

Na Ërëwaa Ièsu Na Ka Vi Winô I Pâi Pa Nâânévâ

Mat 26.59-66; Mar 14.55-64; Luk 22.66-71

19Na bör̂i ërëwaa Ièsu na kâmö ka vi winô i pâi pa nâânévâ wa pâi pa pâgür̂ü xi-e mâ vi pur̂â xi-e.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index