Search form

Jean 20:19

Na Vi Pèri-E Na Ièsu Yè Pâi Pa Pâgür̂ü Xi-E

Mat 28.16-20; Mar 16.14-18; Luk 24.36-49

19Tèi rhêêrè né nédaa-ré, nédaa ka baayê né nédaa kanii na ma kaar̂u, wè cér̂é wê yawi pâr̂â mèö mwâ na pâi pa pâgür̂ü, wè cér̂é wê bar̂a i pâi xè Juda. Na bör̂i pwa na Ièsu mâ tömâ rö négowé né-r̂é, na bör̂i êr̂ê yè-r̂é, êr̂ê: «Ki tö pwar̂a-ve na aʼvui.»

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index