Search form

Jean 21:18

18Avâr̂i, avâr̂i, gö êr̂ê yè-i, êr̂ê, tèi ökâré gè mö dowa rèi, wè gè dè pönémui-i, aè gè yè dè vi na ökâré gè yè rhî vè e, aè gè yè wê béâr̂i, gè yè bör̂i yùù duö köwi xè rua, aè nè yè pönémui-i na dèxâ kâmö, mâ yörhèè-i na ökâré gè yè da bar̂i rhî vè e.»

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index