Search form

Jean 21:2

2Cér̂é vi kâ vèâi-r̂é na Simona Pètèru mâ Tomas, dèxâ néé-é Didumo, mâ Natanaèl, wè wi xè Kana rö Galilé, mâ dulè Zébédaio mâ kaar̂u bar̂ee rai pâi pa pâgür̂ü.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index