Search form

Jean 21:3

3Na bör̂i êr̂ê yè-r̂é na Simona Pètèru, êr̂ê: «Gö wê vi na ka kwâna.» Cér̂é bör̂i êr̂ê yè-è, êr̂ê: «Nè yè vi gèré.» Cér̂é bör̂i vi mâ oè kwâ, aè na yèri êê kwâna ka é ya xé-r̂é tèi bwê-ré.

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index