Search form

Jean 3:26

26Cér̂é bör̂i vi pwa yèr̂i Ioané na pâr̂â pâi pa pâgür̂ü xi-e mâ êr̂ê yè-è, êr̂ê: «Ka vi pur̂â éé, ö kâmö ré tö göu yawi rö ékar̂aè tö é vè ye né Ioridanô, ré gè ye vè avâr̂i-e mâ', wè gè tö rhûû, wè, ökââ na wê vi batiyi, aè cér̂é vi ua-è na pâr̂â kâmö pa pôr̂ô yéyé.»

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index