Search form

Jean 4:14

14aè ö kâmö ré yè wâyö rö wêê rhëë ré gö yè nââ yè-è, wè nè yè da bar̂i wâyö tëë cêmè rö léé, aè ö wêê rhëë ré gö yè nââ yè-è, wè nè yè bâ tö pwéé-é mâ pwé rua xè-i kwéyë rua rö mör̂u ka da tâwai yèri.»

Ajie New Testament

© The Bible Society in the South Pacific

More Info | Version Index